KOPSAVILKUMA TĀME

SIŽETS UN SCENĀRIJS

€ 2,220.00

PRODUCENTS UN REŽISORS

€ 14,000.00

AKTIERI

€ 42,900.00

FILMĒŠANAS GRUPA

€  71,900.00

REKVIZĪTI, KOSTĪMI, GRIMS

€ 11,650.00

STUDIJAS UN INTERJERU ĪRE

€ 4,400.00

IZDEVUMI IZBRAUKUMOS

€ 4,100.00

FILMĒŠANAS TEHNIKA

€ 44,500.00

MONTĀŽA UN IESKAŅOŠANA

€ 7,000.00

MŪZIKA

€ 3,300.00

TITRI, GRAFIKA

€ 1,800.00

TRANSPORTS UN PĀRBRAUCIENI

€ 5,600.00

KOMANDĒJUMU IZDEVUMI

€ 17,600.00

CITI RAŽOŠANAS IZDEVUMI

€ 9,030.00

KOPĀ

€ 240,000.00